English

Cơ hội nhận những phần quà giá trị khi tham gia chương trình YOGA FOR LOVE

CÁC LỚP HỌC ĐẶC BIỆT

CÁCH THỨC GIÀNH PHẦN THƯỞNG


Mỗi Hội Viên và Người Được Giới Thiệu sẽ nhận được MỘT (01) PHẦN QUÀ trong những Gói Quà Tặng như bên dưới dựa theo Giá Trị Hợp Đồng Người Được Giới Thiệu đã mua tại Yoga Plus(*).

(*) Áp dụng cho người giới thiệu là Hội Viên hiện tại của Yoga Plus và Người Được Giới Thiệu tham gia hợp đồng với Yoga Plus.